Όροι χρήσης

Ι. Εισαγωγή

1. Το www.amaze.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η εταιρία AMAZE AE., που εδρεύει στη Αθήνα, οδός Ιωάννου Μεταξά, αριθμ. 8, με Α.Φ.Μ. 999941537 Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και αριθμό μητρώου καταχωρητών 04111 με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και τηλ. 210 9400811 (στο εξής χάριν συντομίας εταιρία).

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και των σχετικών υπηρεσιών, που αναφέρονται παρακάτω.

Κάθε χρήστης, που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους, χωρίς καμία εξαίρεση. Για τον λόγο αυτόν βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημά της, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους των επισκεπτών-χρηστών τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

2. Οι όροι, που αναφέρονται στον παρόν συμφωνητικό, έχουν την παρακάτω σημασία:

2.1. Εταιρία είναι η AMAZE AE..

2.2.Δικτυακός τόπος ή ηλεκτρονική κατάστημα είναι το www.amaze.gr.

2.3. Χρήστης ή Πελάτης είναι ο χρήστης των υπηρεσιών της Εταιρίας ή ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου, είτε προβεί σε παραγγελία υπηρεσιών είτε όχι.

2.4. Υπηρεσία Διαδικτυακής φιλοξενίας (webhosting) είναι η υπηρεσία της Εταιρίας με την οποία παρέχεται στον πελάτη πρόσβαση και χρήση χώρου στο σκληρό δίσκο διακομιστών (webservers), οι οποίοi διανέμουν στο διαδίκτυο το αποθηκευμένο σε αυτούς υλικό των πελατών (ιστοσελίδες κλπ) και μέσω των οποίων διακινείται και η ηλεκτρονική αλληλογραφία του πελάτη.

2.5. Υπηρεσία ονομάτων χώρου .gr είναι η υπηρεσία με την οποία η Εταιρία παρέχει υπηρεσίες καταχώρησης (στο αντίτιμο των 50€/2 έτη), ανανέωσης, μεταβίβασης και μεταφοράς ονόματος χώρου στον αρμόδιο φορέα.

2.6. Υπηρεσίες είναι οι παραπάνω υπό 2.4 και 2.5 υπηρεσίες της Εταιρίας.

2.7. Συμφωνητικό είναι οι παρόντες όροι Χρήσης και οι προϋποθέσεις που θέτει η Εταιρία προκειμένου να διαθέσει τις υπηρεσίες στον Πελάτη.

2.8. ΕΕΤΤ είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

ΙΙ. Υποχρεώσεις & Δικαιώματα του Πελάτη

1. Ο πελάτης υποχρεούται να εγγραφεί ως μέλος στο ηλεκτρονικό κατάστημα συμπληρώνοντας με ακρίβεια τα στοιχεία που απαιτούνται από τη σχετική φόρμα, προκειμένου να μπορέσει να πραγματοποιήσει τις αγορές που επιθυμεί.

2. Ο πελάτης υποχρεούται να υποδείξει στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, email) και να ενημερώνει την Εταιρία σε κάθε περίπτωση τροποποίησής τους.

3. Ο πελάτης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την αποδοχή των όρων χρήσης και εφόσον το δηλώσει μέσω της φόρμας υπαναχώρησης. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία επιστρέφει το ποσό της συνδρομής παρακρατώντας οποιοδήποτε ποσό καταβλήθηκε σε τρίτους (όπως έξοδα καταχώρησης ονομάτων χώρου κλπ.

ΙΙΙ. Πολιτική τιμών – τρόπος πληρωμής

1. Ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο αναγράφεται στους τιμοκαταλόγους κατά το χρόνο της παραγγελίας. Οι τιμές που αναγράφονται σε κάθε προϊόν αφορούν σε τελικές τιμές με Φ.Π.Α. Τυχόν μεταγενέστερες προσφορές ή αλλαγές τιμών δεν μεταβάλλουν το τίμημα του πελάτη κατά το χρόνο σύναψης του συμφωνητικού ή της παραγγελίας του.

2. Σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, ο Πελάτης συμφωνεί ανεπιφύλαχτα ότι η κάρτα του θα χρεώνεται αυτόματα κατά το χρόνο ανανέωσης της συνδρομής του για την υπηρεσία διαδικτυακής φιλοξενίας και ως εκ τούτου δίνει ρητά το δικαίωμα στην Εταιρία να εισπράττει το αντίστοιχο ποσό στην προκαθορισμένη ημερομηνία.

IV. Εγγύηση

1. Η Εταιρία παρέχει στον Πελάτη εγγύηση επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία διαδικτυακής φιλοξενίας υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1.1. Η Εταιρία παρέχει στον Πελάτη εγγύηση επιστροφής χρημάτων στην περίπτωση, που ο τελευταίος δεν μείνει ικανοποιημένος απ’ τις παρεχόμενες υπηρεσίες, εντός 7 ημερολογιακών ημερών απ’ την απόκτηση της υπηρεσίας, άλλως σιωπηρά συμφωνεί με τη συνέχιση παροχής της υπηρεσίας, άλλως παραιτείται του σχετικού δικαιώματος. Μέσα στα πλαίσια τήρησης υψηλούς επιπέδου υπηρεσιών, ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει την Εταιρία για το λόγο για τον οποίο δεν ικανοποιήθηκε κατά την παροχή της υπηρεσίας στη διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Σε περίπτωση, που συντρέχουν όλοι οι παραπάνω όροι και η Εταιρία αποφανθεί την επιστροφή χρημάτων στον Πελάτη, ενημερώνει γραπτά των πελάτη και παρακρατεί απ’ το ποσό της επιστροφής κάθε ποσό, που καταβλήθηκε για αγορά άλλης υπηρεσίας (όπως καταχώρηση ονόματος χώρου, αγορά πακέτου φιλοξενίας κλπ).

1.2. Η επιστροφή των χρημάτων, που έχει συμφωνηθεί γραπτά ολοκληρώνεται μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες απ’ την ενημέρωση του Πελάτη.

2. Επιστροφή χρημάτων για την υπηρεσία ονομάτων χώρου γίνεται μόνο σε περίπτωση, που η αίτηση για το .gr απορριφθεί απ’ την ΕΕΤΤ και ο Πελάτης δεν επιθυμεί την καταχώρηση άλλου ονόματος.

V. Διακοπή υπηρεσιών – λύση συμφωνητικού

1. Το παρόν συμφωνητικό μπορεί να λυθεί οποτεδήποτε απ’ τους συμβαλλόμενους, χωρίς πάντως η Εταιρία να υποχρεούται σε επιστροφή χρημάτων.

2. Ειδικότερα, σε περίπτωση, που ο Πελάτης δεν επιθυμεί περαιτέρω τις υπηρεσίες της Εταιρίας, οφείλει να το δηλώσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ). Στη συνέχεια ο Πελάτης θα παραλάβει μέσω email επιβεβαίωση παραλαβής της αίτησης απ’ την Εταιρία, άλλως οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με την Εταιρία. Η λύση του συμφωνητικού επέρχεται με την παραπάνω επιβεβαίωση παραλαβής.

3. Η Εταιρία δικαιούται να λύσει αζημίως για αυτή το παρόν συμφωνητικό και να διακόψει την παροχή υπηρεσιών σε περίπτωση παράβασης απ’ τον Πελάτη οποιουδήποτε όρου του παρόντος.

4. Σε κάθε περίπτωση λύσης του συμφωνητικού, η Εταιρία διαγράφει τον λογαριασμό του Πελάτη απ’ τους server sτης και διακόπτει τη λειτουργία της ιστοσελίδας τους. Ο Πελάτης αναλαμβάνει οποιαδήποτε ζημία υποστεί αυτός ή τρίτος απ’ την παραπάνω διαγραφή ή/και διακοπή.

VΙ.Πνευματική ιδιοκτησία

Το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί όλου του περιεχομένου της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π.) είτε ανήκουν στην εταιρία, είτε η εταιρία έχει την άδεια χρήσης αυτών. Η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφορά, φόρτωση, ανακοίνωση, τροποποίηση μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος διαδικτυακού χώρου, η διάδοση ή μετάδοση αυτών ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρίας απαγορεύεται.

VΙΙ.Περιορισμός ευθύνης

1. Η Εταιρία δεν ασκεί έλεγχο και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των πληροφοριών, που διακινούνται μέσα απ’ το δίκτυο διακομιστών της.

2. Ο Πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για τις δραστηριότητες, υπηρεσίες, πράξεις, πληροφορίες κλπ, που διακινήθηκαν μέσω του server της Εταιρίας με ή χωρίς τη συναίνεση του Πελάτη ή συνεργαζόμενου με αυτόν προσώπου. Ως εκ τούτου, αναλαμβάνει να αποζημιώσει την Εταιρία για οποιαδήποτε ζημία υποστεί. Ο Πελάτης συμφωνεί εξάλλου ότι θα υπερασπιστεί έναντι κάθε Αρχής και Δικαστηρίου, θα εξασφαλίσει, θα κρατήσει μακριά από κάθε κίνδυνο, από όλες τις απαιτήσεις, απώλειες, χρηματικές διεκδικήσεις και ευθύνες, την Εταιρία και θα την καλύψει έναντι κάθε χρηματικού κόστους συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των δικηγόρων, επίσης θα την καλύψει από οποιαδήποτε υπόθεση ή διεκδίκηση λόγω ζημίας ή βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας εγείρει o ίδιος ή ο οποιοσδήποτε τρίτος εναντίον της Εταιρίας ή του Πελάτη εξαιτίας των παραπάνω δραστηριοτήτων κλπ.

3. Ο Πελάτης ρητά δηλώνει και δεσμεύεται με την παρούσα ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά της Εταιρίας οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, εξώδικη ή δικαστική, που πηγάζει από την παράβαση ή προσβολή εκ μέρους του οποιασδήποτε φύσης δικαιωμάτωντρίτων, θα παρέμβει στη δικαστική ή εξωδικαστική διαδικασία και αφετέρου θα αποζημιώσει πλήρως την Εταιρία για κάθε ζημία, που θα υποστεί.

4. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, τερματίσει ή θέση σε διαθεσιμότητα τις υπηρεσίες που παρέχει κατά βούληση και δεν έχει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί λόγω του τερματισμού για ιστοσελίδας απ’ τον διακομιστή.

5. Εν όψει της ιδιαίτερης φύσης του διαδικτύου, η εταιρία δεν έχει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί λόγω της για οποιονδήποτε λόγο μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος. Ομοίως δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί λόγω της χρήσης, διαθεσιμότητας ή μη διαθεσιμότητας των υπηρεσιών, που προσφέρει. Εξάλλου, ο Πελάτης οφείλει να μελετήσει τους όρους ως προς την εγγύηση διαθεσιμότητας του δικτύου υπηρεσιών που αποδέχεται κατά την εγγραφή του.

6. Η Εταιρία αναβαθμίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα εγκατεστημένες εφαρμογές που υπάρχουν στους servers της προκειμένου να διατηρεί τα επίπεδα ασφαλείας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και για να παρέχει τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των PleskControlPanel, php, mysql, ASP.net, perl, zend, ioncube κλπ. Είναι αποκλειστική υποχρέωση του πελάτη να ενημερώνει αναλόγως τις κωδικοσελίδες του (τον κώδικα php, mysqlqueries, asp κλπ των ιστοσελίδων που ο Πελάτης διατηρεί στον χώρο που του παρέχει η Εταιρία) έτσι ώστε να είναι συμβατές με τους servers της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη προκύπτει από αυτές τις αναβαθμίσεις καθώς και από την αδυναμία ή απροθυμία του πελάτη να προσαρμόσει τις ιστοσελίδες του με τις αναβαθμισμένες εκδόσεις των διάφορων εφαρμογών και προγραμματιστικών γλωσσών Η/Υ που έχουν εγκατασταθεί στους servers της Εταιρίας. Ομοίως, η Εταιρία σε τακτά χρονικά διαστήματα παίρνει αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων των Πελατών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες φιλοξενίας στους servers της. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το αντίγραφο ασφαλείας δεν είναι ενημερωμένο ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Η ανάκτηση αρχείων από το backup χρεώνεται. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να τηρεί αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο εργαλείο Backup που υπάρχει στο περιβάλλον διαχείρισης (Plesk) που του παρέχεται. Για λόγους ασφαλείας, το αντίγραφο ασφαλείας θα πρέπει να μεταφέρεται τοπικά, στον υπολογιστή του Πελάτη

7. Το μητρώο δεν επιτρέπει πλέον την κατοχύρωση domain με 2 χαρακτήρες όπως πχ in.gr και δεν επιτρέπει ούτε με έναν.

VΙΙΙ.Προσωπικά δεδομένα & Ασφάλεια

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στην εταιρία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτή και τις συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις, με σκοπό την προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης, επίσης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Η εταιρία ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα προσωπικά σας στοιχεία τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος ως μέλος του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρίας και διαγράφονται εφόσον ζητηθεί από εσάς.Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από την εταιρία. Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμεί.

Newsletter

Email:

Espa 2007-2013